NRK Meny
Normal

Vil byggje moskéar for å motverke radikalisering

– Det er betre at unge muslimar lærer om islam i ein moské, enn av ekstreme krefter på nettet.

Moské i Førde

MOSKÉDRAUM: Yoonis Hasi og leiar for Førde Islamske Senter, Abdulkadir Ahmed, ser på teikninga av moskéen dei ikkje har råd til å byggje i Førde. Dei meiner eit slikt miljø kan motverke radikalisering i lokalsamfunnet.

Foto: Espen Breivik / NRK

Det meiner Ayad Mawloud frå Førde Islamske Senter. Dei hadde planane klare for å byggje moské i Sogn og Fjordane, men økonomien strakk ikkje til. Likevel er draumen om ein stormoské der.

Frivillige i Førde Islamske Senter

FRIVILLIGE: Ayad Mawloud (t.h.) saman med fleire av dei frivillige på Førde Islamske Senter.

Foto: Espen Breivik / NRK

– Muslimar i Norge treng ein stad å praktisere religionen sin, slik dei hadde i heimlandet, seier Ayad Mawloud.

Han trur ein møtestad for muslimar er viktig for å forhindre radikalisering blant unge.

– I dag er det mange grupper som påstår at dei snakkar i islam sitt namn. Fleire vert radikaliserte eller aggressive fordi dei ikkje går i moskéen og lærer kva islam eigentleg er, seier Mawloud.

– Skal du vere ein god muslim må du tru på Gud, vere snill, ha respekt og vise kjærleik. Vald eller det å dømme andre er ikkje i samsvar med islam.

Det er trangt om plassen på senteret til muslimar i Førde, dei ynskjer seg ein større moské

TRONGT OM PLASSEN: Lokala til Førde Islamske Senter har så vidt plass til alle som ynskjer å be fredagsbøna. FOTO: Espen Breivik.

Betre enn radikale krefter i sosiale medium

Mohamed Abdi Sheikh

POSITIV: Mohamed Abdi Sheikh frå Nordfjordeid er positiv til fleire møtestadar for muslimar, i arbeidet mot radikalisering.

Foto: Elise Sundfør Erdal / NRK

Mohamed Abid Sheikh frå Nordfjordeid er ikkje religiøs sjølv, men har engasjert seg for eit kultursenter for muslimar, og er i dialog med kommunen om dette.

– Det er viktig å ha ein møtestad, der ein kan prate saman om kva som skjer i det muslimske samfunnet.

Han er spesielt uroa over barn og ungdom som veks opp utan å ha moderate muslimar å sjå opp til.

– Dei kan verte fanga opp av meir ekstreme krefter i sosiale medium.

FrP: – Ein dårleg idé!

Frank Willy Djuvik

NEGATIV: Frank Willy Djuvik, gruppeleiar i Sogn og Fjordane FrP, meiner moskéane radikaliserer ungdom.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Frank Willy Djuvik frå FrP meiner det er det motsette som skjer i moskéane.

– Dess meir religion du prentar inn i ungdommane, jo meir radikale vert dei, seier han.

– Har vi ikkje religionsfridom i Norge?

– Det har vi. Om muslimar ynskjer å oppsøkje moskear, er det sjølvsagt fritt fram. Likevel er det ein dårleg idé. Det kan føre til dårlegare integrering og meir radikalisering. Ein bør heller integrere muslimane i det norske samfunnet.

fredagsbønn førde islamske senter

FREDAGSBØN: Fredagsbøna vert leia av ein imam og er viktig for mange muslimar. Denne gongen handla det om korleis vere eit godt medmenneske i islam.

Foto: Espen Breivik / NRK

– Kan styrke dialogen i lokalsamfunnet

Sheikh, som også står på femteplass på Sogn og Fjordane SV si stortingsliste, meiner ein moské kan styrke kontakten mellom muslimar og andre i lokalsamfunnet.

– Dei som styrer moskéen kan ha kontakt med kommunen og andre i lokalsamfunnet. Det kan opne det muslimske miljøet og skape god integrering.

Slik kan også moskéane forsøke å ha kontroll på kven som utviklar radikale idéar.

– Om dei vil forhindre radikalisering, kan dei samarbeide med politi og kommune.

Forhindrar fråflytting

Sheikh trur også moskéar i distrikta er viktige for å forhindre fråflytting til større muslimske miljø i storbyane.

– Eg har snakka med fleire muslimar som ynskjer å bu i fylket, men som synest det er noko vanskeleg utan ein slik møteplass som ein moské kan vere.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.