NRK Meny

Vil bruke millionar på Vik fengsel

Kristeleg Folkeparti vil i sitt alternative statsbudsjett løyve 21 millionar kroner til utviding av Vik fengsel. Til Sogn Avis seier partiet sin justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, at alt ligg til rette for utbygging. Utbygginga er også rimeleg og samstundes vil gje fleire arbeidsplassar i distrikta.

Partiet legg fram sitt forslag til statsbudsjett i dag.

vik fengsel
Foto: Tone Merete Lillesvangsstu / NRK
Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.