Vil bruke 100 år gamalt skulebygg

Gamlebygget på Dingemoen skule i Fjaler kan igjen bli brukt som skulebygg, det skriv Firda. Bygget er ikkje lenger i bruk grunna dårleg inneklima, men auka elevtal gjer at kommunen har bede fleire arkitektfirma finne ut om skulebygga kan oppgraderast, eller om det vil lønne seg å bygge nytt.

Dingemoen skule i Dale
Foto: Ottar Starheim / NRK