NRK Meny

Vil bruke 100 år gamalt skulebygg

Gamlebygget på Dingemoen skule i Fjaler kan igjen bli brukt som skulebygg, det skriv Firda. Bygget er ikkje lenger i bruk grunna dårleg inneklima, men auka elevtal gjer at kommunen har bede fleire arkitektfirma finne ut om skulebygga kan oppgraderast, eller om det vil lønne seg å bygge nytt.

Dingemoen skule i Dale
Foto: Ottar Starheim / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.