NRK Meny

Vil bli bygg- og anleggsingeniørar

42 søkjarar har den nye ingeniørutdanninga for bygg og anlegg i Førde som sitt førsteval. Linjar seglar dermed opp som vinnaren av ingeniørutdanningane i fylket. Det syner tala frå Samordna opptak. Utdanninga kom i stand etter press frå næringslivet, og entreprenørgrûnder Leif Arne Åsen gler seg over søkjartala. – Det har vore jobba lenge med dette og lagt ned sin stor innsats. Det ville vore ei buklanding om det ikkje kunne realiserast på grunn av søkjartal.

Leif Arne Åsen
Foto: Tone Merete Lillesvangstu / NRK
2200 villrein i Nordfjell skal avlivast, men jegerane er ikkje nøgde. 
   
Dab-dekning i tunnelar
Stortingsvedtak om vestlandsregionen