NRK Meny
Normal

Vil betale utdanninga for unge legar slik at dei blir verande i småkommunane

Den prekære fastlegemangelen mange stader i Norge gjer at fleire kommunar no vil betale vidareutdanninga til unge legar.

Blodtrykksmåling

REKRUTTERING: Det har ofte vore vanskeleg for kommunar å tilsette legar til fastlege-jobbane. Dette prosjektet har vist seg å vere populært for søkarane.

Mange stader i Norge har ein hatt vanskar med å rekruttere legar til jobbar ved legekontora. No er det oppretta 13 utdanningsstillingar som skal gjere det lettare i utvalde kommunar.

– Skal ein bli spesialist i allmennmedisin, har det vore opp til legen å både organisere og finansiere dette sjølv. Det skal etter berekningar vere snakk om ein kostnad på mellom 600.000 og 800 000, seier kommunelege og allmennspesialist, Rolf Tande i Masfjorden.

Kommunelege Rolf Tande

PROSJEKTLEIAR: Prosjektleiar, Rolf Tande, var ein av dei med ideen om ei ny løysing for å rekruttere allmennlegar.

Foto: NRK

Samstundes har ofte sjukehusa finansiert og organisert utdanningsløpet for andre spesialitetar. Tande, som er prosjektleiar, står no i spissen for å få til ei tilsvarande ordning for dei som ønsker å bli fastlege. Prosjektet har namnet Alis Vest.

– Ideen var å utvikle utdanningsstillingar i allmennmedisin og på den måten rekruttere betre fastlegar til kommunane, seier Tande.

Populære stillingar

Til hausten startar 13 legar i desse utdanningsstillingane i 11 utvalde kommunar i Hordaland og Sogn og Fjordane. Utdanningsløpet går over fem år og legane forpliktar seg til å bli verande den tida. Allmennspesialistar ved legekontora skal fungere som rettleiarar.

Målet er at legane også skal få lyst til å bli verande i kommunane etterpå. Det har kommunalsjef for helse og omsorg, Arne Johansen i Lærdal tru på.

– Lærdal er ein spennande kommune å bu i, og eg trur vi vil stå fram som attraktive utover sjølve bindingstida, seier Johansen.

Arne Johansen

NØGD: I Lærdal har dei allereie fått mange søkarar til utdanningsstillinga. Det har ikkje vore like lett tidlegare, ifølge Arne Johansen.

Foto: privat

Tal frå Nasjonalt Senter for distriktsmedisin syner at fire av ti kommunar slit med å rekruttere folk til legejobbane. Nye krav frå helsedirektoratet seier også at ein ikkje får jobb som fastlege utan å vere spesialist eller utan utdanning.

I Lærdal har hatt stillingar ute fleire gonger utan å få napp.

– Vi har ikkje lukkast å få nokon i dei rundane. Men no har vi fem søkarar til denne stillinga. Det er tydeleg at dette prosjektet har positiv verknad, seier Johansen.

I Hyllestad er det 15 søknader inne for denne jobben, ifølge rådmann, Bente Nesse.

Håpar på meir pengar

Prosjektet er no i revidert nasjonalbudsjett og har sikra seg midlar ut 2018, men ikkje lengre. Stortingskandidat, Tore Storehaug for Sogn og Fjordane KRF, meiner staten må på banen for å gi faste midlar til ordninga.

– Nokon hevdar at dette ikkje er ei statleg oppgåve. Men når ein ser behovet, og ser kor vanskeleg det er, er det på tide å tenke nytt. No må staten på banen og ta sin del av kaka, seier Storehaug.

Tore Storehaug i KRF

– STATEN MÅ STEPPE INN: Tore Storehaug i KRF, meiner staten no må på banen og ordne midlar til dette prosjektet.

Foto: Espen Breivik / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.