NRK Meny
Normal

Vil at jerven skal yngle i Sogn

Norges Naturvernforbund vil ha yngling av jerv i indre Sogn. Dette vekkjer sterke reaksjonar hos bøndene.

Jerv
Foto: Asgeir Kvalvik / Scanpix

- Vi har slit med dette i 10 beitesesongar. Viss det ikkje vert skotne fleire jervar no, vert det ein ny svart sommar for oss, hevdar leiar Arne Øvreås i Skjolden Sankelag.

- Kroken på døra

Og sommaren kan verte mørk for bøndene i indre Sogn dersom Naturvernforbundet får det som dei vil. I ei høyringsfråsegn til forvaltningsplanen for rovvilt seier Norges Naturvernforbund at dei vil ha yngling av jerv i heile region 1, som også omfattar heile Sogn og Fjordane. Dersom forslaget får gjennomslag på Stortinget fryktar Arne Øvreås at fleire bønder må leggje ned.

- Det betyr kroken på døra. Skal vi kunne halde fram må vi ha mindre jerv.  

Ifølgje Øvreås er det for mange jerv i indre Sogn. Dei to siste åra har det vorte felt åtte jervar, medan det er blitt utbetalt erstatning for 500 sauer som er tekne av jerv.

- Internasjonalt ansvar

Leiar i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, vil følgje føre-var prinsippet og ynskjer yngling av jerv slik at ikkje stammen vert for liten.

- Vi ser eit sterkt press mot jervestamma i store deler av landet. Jerven er eit av dei store rovdyra som vi har eit internasjonalt ansvar for å ta vare på.

- Forstår du ikkje at dette kan verte eit problem for dei lokale bøndene?  

- Jau, vi har forståing for dei konfliktane dette skaper. Men når storsamfunnet seier at vi skal ha ynglande rovdyr, då må storsamfunnet også ta kostnadene med dette, seier Haltbrekken.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote