Vil anke dommen

Dagleg leiar Ola Flo i Stryn sommarski seier dei vil anke dommen frå Fjordane Tingrett dei dei blei dømde til å betale nær 350 000 kroner til dei tidlegare eigarane. Styret og advokaten til sommarskisenteret meiner at dommen er feil. Før den endelege avgjerda om ei anke blir teken, skal styret ha eit nytt møte med advokaten neste veke.

Stryn Sommerski
Foto: Terje Gilleshammer / NRK