NRK Meny
Normal

Vikjene held døra på gløtt for Voss

VIK (NRK): Folket i Vik sa nei til storkommune med Voss. Det gjer òg politikarane, men seier samstundes ja til å vurdera samanslåing seinare – dersom Vikafjellstunnelen blir bygd.

Roy Egil Stadheim

TYDELEG SIGNAL TIL STORTINGET: – Viss fleirtalet i Frp, Høgre og KrF gjer det dei har lova, nemleg vedta byggjestart i fyrste NTP-periode, kan me ta kommunesamanslåingssaka opp på nytt, seier fungerande ordførar Roy Egil Stadheim (Ap).

Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Me tek til følgje fleirtalet i folkerøystinga, samstundes som me held døra på gløtt for ei ny vurdering av kommunesamanslåing dersom Regjeringa held det dei har lova om Vikafjellstunnelen, seier fungerande Vik-ordførar Roy Egil Stadheim (Ap).

Kommunereformvedtak i Vik

HISTORISK VEDTAK: Eit fleirtal på tolv i kommunestyret i Vik sa torsdag nei til ein storkommune med Voss no, men opnar samstundes for å vurdera kommunesamanslåing seinare – viss Regjeringa fremjar Vikafjellstunnelen i fyrste fireårsperiode i Nasjonal transportplan. Fem representantar røysta derimot ja til storkommune – Høgre, KrF og ein utbrytar i både Sp og Ap.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Både kommunereforma og Nasjonal transportplan skal vedtakast i Stortinget på førsommaren 2017, og strategien til vikjene er at stortingspolitikarane skal sjå desse sakene i samanheng, og at kommunereforma kan vera ei brekkstong for å få ein etterlengta tunnel gjennom det vêrutsette Vikafjellet.

– Eit bakoverlent vedtak

– Dette er eit altfor bakoverlent vedtak, som seier at Vik vil vurdera kommunesamanslåing viss Vikjafjellstunnelen kjem med i Nasjonal transportplan (NTP) neste år. Men det at fem røysta for samanslåing no, er òg eit signal til stortingspolitikarane, seier Gunn Randi Bjørnevoll (KrF).

Gunn Randi Bjørnevoll

MEIR ENN NTP: – Ei samanslåing med Voss vil gi større fagmiljø, betre grunnlag for næringsutvikling, ein ny bu- og arbeidsmarknad, i tillegg til at Vik kjem nærare veksten i bergensområdet, seier Gunn Randi Bjørnevoll (KrF)

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Bjørnevoll var éin av fem representantar – to i Høgre, samt éin utbrytar i Sp og éin i Ap, som røysta for tilrådinga til rådmann Oddbjørn Ese:

Ese meiner det beste for Vik er ei samanslåing med Voss og eventuelt Aurland og Granvin kommunar no. Føresetnaden er at Vikafjellstunnelen blir bygd med oppstartsløyving i den fyrste del av planperioden for NTP 2018–29. Skjer ikkje det, meiner rådmannen at Vik skal halda fram som eigen kommune.

Rådmann Oddbjørn Ese

OPPGIDD: – De politikarar har ikkje teke debatten om Vik sine utfordringar i framtida i handsaminga av kommunereforma. Det er for dårleg, sa rådmann Oddbjørn Ese til kommunestyret.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Meir enn NTP

Ese kritiserte fleirtalsvedtaket for å handla for einsidig om NTP og tunnelkamp:

– Tolv gonger har de drøfta kommunereforma i kommunestyret. Men diskusjonen om utfordringane til Vik kommune har vore fråverande, sa Ese, som tidlegare har åtvara sterkt mot åleinegang.

Fleire representantar tok til motmæle mot merknadane frå rådmannen:

– Det er skuffande å høyra at eg ikkje har gjort jobben min, sa Morten Holmberg (V) og dunka ein tjukk dokumentbunke i talarstolen, som eit signal på kor grundig dei folkevalde hadde sett seg inn i kommunereformsaka.

Morten Holmberg

MÅ IKKJE SVARTMÅLA ÅLEINEGANG: – I staden for at administrasjonen kritiserer politikarane, kan dei gå i seg sjølv. Det er viktig at administrasjon har tru på Vik si framtid, sa Morten Holmberg (V)

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Strid om folkerøystinga

Eit klart fleirtal av innbyggjarane i Vik sa nei til kommunesamanslåing i folkerøystinga 23. mai, men i argumentasjonen for ei samanslåing problematiserte Høgre-politikar Morten Midlang folkerøystinga og la vekt på at ho berre var rådgivande:

– Folkerøystinga er ingen fasit og representerer ikkje heile kommunen.

– Det er ei arrogant og nedlatande haldning, og du snakkar ned folk sine meiningar, repliserte Jarle Christensen (Ap).

– Høgre si haldning er skremmande. Det Midlang seier her er at folk flest ikkje veit sitt eige beste, sa Marianne Bøthun (Sp).

Laster innhold, vennligst vent..
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.