NRK Meny

Vikafjellet opna att

Riksveg 13 over Vikafjellet er opna att etter eit mindre snøskred ved Holesvingane på Hordaland-sida.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.