NRK Meny

Vikafjellet opna att

Riksveg 13 over Vikafjellet er opna att etter eit mindre snøskred ved Holesvingane på Hordaland-sida.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.