Vikafjellet ope att

Riksveg 13 over Vikafjellet er opna for trafikk att. Her har det ein periode vore trøblete forhold, både på grunn av uvêr og oppryddingsarbeid. Fjellovergangen vart meldt opna klokka 12:22.