NRK Meny

Vikafjellet ope att

Riksveg 13 over Vikafjellet er opna for trafikk att. Her har det ein periode vore trøblete forhold, både på grunn av uvêr og oppryddingsarbeid. Fjellovergangen vart meldt opna klokka 12:22.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.