NRK Meny

Vikafjellet framleis stengt

Vikafjellet vart natt til i går stengt på grunn av snøras og fare for nye ras. Vegvesenet vil ta ei ny vurdering klokka 09.00 om vegen kan bli opna igjen. Elles er både Hemsedalsfjellet og Filefjellet opne for trafikk, men store køyretøy blir framleis oppmoda om å bruke kjetting over Filefjell. Det same gjeld fjellovergangane Hol–Aurland og Årdal–Tyin.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.