NRK Meny

Vidar Grønnevik tek attval

Valnemnda i Sogn og Fjordane Høgre ønskjer at Vidar Grønnevik frå Florø held fram som fylkesleiar. Det går fram av eit samrøystes innstilling frå nemnda. Samstundes planlegg partiet ei samanslåing av fylkeslaga i Hordaland og Sogn og Fjordane med nytt, felles fylkesårsmøte i november 2018 i Bergen. Fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane vert halde 10. og 11. februar i Sogndal.

Vidar Grønnevik
Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK