Vestlandsrevyen i kveld

Sjå Vestlandsrevyen klokka 18.45, mellom anna med innslag frå den nye rulleskibana på Langeland i Gaular.

Vegopning på Bergum i Førde kommune