Vert deleigar i Vipps

Sparebanken Sogn og Fjordane og fleire andre lokale bankar vert deleigarar i betalingstenesta Vipps. Over 100 bankar har fått saman og satsar på Vipps som ei felles mobil lommebok for heile det norske folket, seier banken i ei pressemelding. Vipps har vore ein del av DNB sitt konsern, men vert no lagt inn i eit frittståande selskap.