NRK Meny

Verst i klassen på laksesjukdom

Ifølgje fersk statistikk frå Veterinærinstituttet er det i 2015 registrert vesentleg fleire tilfelle av pankreassjukdom hos laks her i fylket, enn det har vore dei to føregåande åra. I 2012 vart det registrert tjue tilfelle av laksesjukdomen, medan talet minka til fem i 2014. Til no i år er det gjort 19 registreringar av sjukdomen. – Dette er leit, for dette fylket var inne i ei god utvikling, seier Brit Hjeltnes ved Veterinærinstituttet til nettsida ilaks.no, som først omtalte saka. Elles i landet vil tala kome ut omtrent på same nivå som i fjor.

Vegopning på Bergum i Førde kommune