NRK Meny
Normal

Veronica-saka: Kripos tilbake i Sogndal

Ein taktisk etterforskar frå Kripos kjem i dag til Sogndal i samband med Veronica-saka.

Veronica Heggheim Stegegjerdet

SER PÅ SAKA PÅ NYTT: Veronica Heggheim Stegegjerdet vart funnen død i Barsnesfjorden 14. november, ikkje langt frå heimen sin i Årøy. No tek politiet ein ny runde i saka.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Det skriv VG. Politiet har etablert eit team som skal sjå på Veronica-saka ein gong til. Teamet består av taktikaren frå Kripos, ein etterforskar frå Sogn og Fjordane politidistrikt og to frå lensmannskontoret.

– Gruppa skal prøve å identifisere om det er arbeidsoppgåver som står att, eller som må jobbast meir med. Dei skal snu alle steinar i saka for andre gong, seier regionlensmann Arne Johannessen til VG.

Teamet har jobba kvar for seg denne veka, men skal frå i dag sitje saman i Sogndal. Det er ikkje planlagt nye avhøyr no.

– Det kan bli aktuelt på eit seinare tidspunkt, seier han.

Krevjande sak

Veronica Heggheim Stegegjerdet vart funnen død i Barsnesfjorden 14. november, ikkje langt frå heimen sin i Årøy. Obduksjonsrapporten konkluderte med at Veronica døydde av drukning og dødsfallet blir etterforska som mistenkeleg.

– Det er ei kvalitetssikring av det arbeidet som er gjort så langt. Fokuset er om det er råd å finne fleire svar og innfallsvinklar på kva som skjedde i forkant av at Veronica hamna i elva, seier han til NRK.

Ein mann i 40-åra blei sikta for falsk forklaring og vald mot Veronica, men Sogn tingrett har tidlegare slege fast at det ikkje er grunn til å mistenkje mannen for vald.

– Dette er ei sak som er veldig krevjande for eit lokalsamfunn. Ingen ønskjer å avslutte ei slik sak utan å få eit klart svar på kva som skjedde, seier han.

Veit ikkje om dei finn årsaka

11. mars var etterforskingsleiinga frå Sogn og Fjordane, påtalemyndigheita og Kripos samla for å evaluere etterforskinga. Der blei det bestemt at det skulle takast ein siste runde.

– Vi har hatt heile tida hatt alt ope. Vi er framleis der. I utgangspunktet hadde vi avslutta etterforskinga. Difor bestemte å ta ein ny gjennomgang for å kvalitetssikre alt.

– Men har ein kome i ein situasjon der ein ikkje kan finne ei eksakt årsak?

– Eg vil ikkje spekulere, men det kan vere eit resultat. Vi får sjå når vi sender saka vidare frå etterforskinga. Det er opp til påtalemakta å vurdere kva som skjer, om det blir tiltale eller ikkje, seier han til NRK.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast