NRK Meny
Normal

No skal dei stramme opp verkstadar som slurvar med papirarbeidet

Bileigarar risikerer å få bilen avskilta på grunn av slurvefeil hos verkstadane. No har verkstadane terga på seg Vegvesenet, som vil nekte verstingane å utføre EU-kontrollar.

Kristian Andre Sæbø og Geir Leon Hetle

AVSLØRER RUTINESVIKT HOS VERKSTADANE: Utekontrollørar på Vestlandet har stoppa fleire bilar som manglar EU-godkjenning, sjølv om bilen har vore innom ein verkstad. Her er overingeniør Kristian Andre Sæbø og inspektør Geir Leon Hetle i diskusjon under ein kontroll langs E39 i Førde.

Foto: Anna Gytri / NRK

Seksjonsleiar Erlend Røysum i Statens vegvesen

FOKUS PÅ SLURV FRAMOVER: Det finst ikkje nasjonale tal, men i region Vest har Vegvesenet sett seg så lei på papirslurv hos verkstadane, at dei varslar tettare oppfølging framover. Det fortel seksjonsleiar Erlend Røysum ved tilsynsseksjonen.

Foto: Siri Løken / NRK

– Vi stoggar stadig bilistar som ikkje har gyldig EU-kontroll, sjølv om dei har vore innom ein verkstad for EU-godkjenning. Dette er alvorleg, seier Erlend Røysum, seksjonsleiar for tilsynsseksjonen i Statens vegvesen, region Vest.

Du kan sjølv tenke deg situasjonen. Du har fått bilen EU-godkjent på verkstad, men blir stoppa av Vegvesenet som trugar med å klippe skilta dine. Årsak: Verkstaden har gløymt å registrere EU-kontrollen i Vegvesenet sine system.

– Verkstadane har forsømt kunden, men også plikta om å rapportere kontrollresultatet inn til oss, seier Røysum.

Får svi for verkstadane sine feil

Takka vere det nye skiltgjenkjenningssystemet har Vegvesenet sine utekontrollar blitt ekstremt effektive. I fjor stoppa Vegvesenet rekordmange bileigarar som ikkje har hatt bilen inne til EU-kontroll.

Men nokre er derimot ganske uskuldige når Vegvesenet kjem med tanga. I fleire tilfelle har det vist seg at bilen er EU-godkjent, men at verkstaden ikkje har rapportert det til Vegvesenet.

– Folk blir ofte veldig sinte på verkstaden. Bileigar risikerer i verste fall å måtte levere frå seg kjennemerka og gå derifrå, seier inspektør Geir Leon Hetle ved trafikkstasjonen i Førde.

Bryt reglane endå ein gong

For å hjelpe bileigarane ut av knipa, har verkstader i fleire tilfelle valt å godkjenne bilen i datasystema, medan kunden står på kontrollplassen. Papira blir sende på e-post til kunden, som kan bevise for Vegvesenet at alt er på stell.

Slik ordnar verkstadane opp med kunden, men i staden får dei eit forklaringsproblem med Vegvesenet. Det å EU-godkjenne ein bil, som ikkje står på verkstaden, er eit klart brot på reglane.

Geir Leon Hetle brukar skiltgjenkjenningssystemet

EFFEKTIVT: Med det såkalla skiltgjenkjenningssystemet kan Vegvesenet kontrollere fleire tusen køyretøy på kort tid, noko dei tidlegare måtte stå timevis langs vegen for å klare.

Foto: Anna Gytri / NRK

– EU-kontrollen er ein her-og-no-kontroll. Det er veldig uheldig at nokon vel å godkjenne ein bil, til dømes eit halvt år etter at den var i kontroll, seier overingeniør Kristian Andre Sæbø ved tilsynsseksjonen i Vegvesenet, region Vest.

Vegvesenet vil no slå hardt ned på slurv med papirarbeidet. Verkstader som fleire gonger sender frå seg papira, etter at bilen har forlate verkstaden, risikerer å bli nekta å gjere EU-kontrollar.

Norges Bilbransjeforbund har ikkje høyrt om problemet før, men vil ta saka opp med Vegvesenet.

– Dette skal ikkje skje

Odd Arild Dale, Sogn og Fjordane bilbransjeforeining

KAN SKULDAST MANGLANDE KUNNSKAP: – Tydelegvis er ikkje rutinane gode nok alle plassar, seier Odd Arild Dale i Sogn og Fjordane bilbransjeforeining.

Foto: Sindre Sunde Tveit / NRK

– EU-kontrollar er ein stor del av kvardagen vår. Difor må vi følgje rutinane hundre prosent, seier Odd Arild Dale, leiar i Sogn og Fjordane bilbransjeforeining.

Dale seier bransjen har fokus på gode rutinar, men at kontrollresultata viser at verkstadane må bli endå betre.

– Kundane skal kunne stole på oss når dei leverer bilen inn for ein EU-kontroll.

  • Vegdirektoratet skriv i ein e-post til NRK at dei ikkje har nasjonale tal på kor ofte det skjer, men stadfestar at dei veit om tilfelle fleire stader i landet, der verkstader har gløymt å melde inn resultatet av EU-kontrollar. Vegvesenet følgjer opp slike tilfelle når dei blir kjende med dei, men bileigarar blir oppmoda om å sørge for å få med seg kontrollsetelen, med Statens vegvesen sin logo, når bilen blir henta.
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.