NRK Meny
Normal

Verdsarvvekst på Nærøyfjorden

Turisttrafikken på Nærøyfjorden har auka med rundt ti prosent i sommar, fortel reiselivssjef Noralv Distad i Aurland.

Gudvangen
Foto: Heidi Lise Bakke / NRK

Han trur veksten delvist skuldast at fjorden i vår kom på UNESCO si verdsarvliste.

Las om verdsarvfjorden i avis

- Det er klart at når vi får auka omtale i media i tillegg til at vi og turoperatørane gjer det kjent så har det ein viss effekt.

Passasjerferja "Gudvangen" og to andre båtar har i heile sommar skyssa turistar på Nærøyfjorden. Og det at denne fjordarmen har fått verdsarvstatus gjer den ikkje akkurat mindre attraktiv. Danske Mark Heiss bestemte seg for å reise hit etter at han las om Nærøyfjorden i ei avisa Politiken heime i Danmark.

- Vi tykte det såg ut som ein spennande stad, så difor tok vi turen, fortel Heiss, som ikkje hadde høyrt om Nærøyfjorden før han las om verdsarvstatusen i avisa heime i Danmark.

Også nordmenn har blitt meir merksame på eigen natur. Ranveig Lier frå Bærum er for første gong turist i Gudvangen.

- Nydeleg, Herleg. Vi har vore på ulike stader i Noreg. og førebels har vi hatt ein veldig fin tur.

Svært mange utanlandske journalistar

Reiselivssjef Noralv Distad i Aurland seier det er svært mange utanlandske journalistar som kjem til Nærøyfjorden. Dei fleste av desse er blitt nysgjerrige på området etter at fjorden kom på verdsarvlista til UNESCO tidlegare i år.

- Vi har nesten dagleg besøk anten av journalistar eller TV-team. Det kjem folk frå Sør-Europa, USA, Cananda og Russland. Dette er den beste forma for marknadsføring, og effekten vil vi merke spesielt godt neste år. Eg ventar endå større vekst då, seier Distad.