Veolia vurderer å klage

Veolia Transport Norge vurderer å klage på avgjerda om at Fjord 1 Fylkesbaatane får drive ferjestrekninga Mannheller-Fodnes.

Frå ferjekaien på Fodnes

Torsdag vart det kjent at Fjord 1 får drive ferjestrekningane i indre Sogn.

Konsernsjef Kjetil Førsvoll i Veolia Norge vedgår at dei ikkje oppfylte krava på Dragsvik-Hella-Vangsnes. Men han meiner dei gjer det på Mannheller-Fodnes.

Førsvoll seier han er overraska over at Statens Vegvesen vraka tilbodet deira.Veolia eig Finnmark Fylkesrederi, som hadde det lågaste tilbodet på å drive ferjestrekningane.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.