Ventetida er nede i 45 minutt

Det er framleis stor pågang om ein skal ta ferje frå Mannheller til Fodnes, men no er ventetida nede i 45 minutt. Statens vegvesen har framleis trafikkdirigentar ved inngangen til tunnelen som stoppar bilistar frå å bli ståande i kø inne i tunnelen.

Mannheller kø
Foto: Bård Solberg Våge / privat