NRK Meny

Ventetid ved Frudalstunnelen

Trafikantar på riksveg 5 mellom Sogndal og Fjærland må frå måndag av rekne med noko ventetid ved Frudalstunnelen, melder Statens vegvesen. Det blir kontinuerleg kolonnekøyring heile døgnet. På dagtid blir ventetida på inntil 15 minutt. På natt blir ventetida noko lengre, inntil ein halv time. Kolonnekøyringa startar måndag morgon, 23. mai, og vert avslutta fredag ettermiddag.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.