Ventetid ved Frudalstunnelen

Trafikantar på riksveg 5 mellom Sogndal og Fjærland må frå måndag av rekne med noko ventetid ved Frudalstunnelen, melder Statens vegvesen. Det blir kontinuerleg kolonnekøyring heile døgnet. På dagtid blir ventetida på inntil 15 minutt. På natt blir ventetida noko lengre, inntil ein halv time. Kolonnekøyringa startar måndag morgon, 23. mai, og vert avslutta fredag ettermiddag.

Vegopning på Bergum i Førde kommune