Ventetid på Mannheller – Fodnes

Vegvesenet melder at det er om lag 20 minutt i ventetid på ferjesambandet mellom Mannheller og Fodnes på rv. 5. Trafikken er stabil.