NRK Meny
Normal

Vegvesenet har ikkje pengar til rassikring

Ein stor stein pulveriserte rekkverket og danna eit stort krater i ein mykje brukt pendlarveg mellom Naustdal og Førde. Men vegvesenet har ingen pengar klare for å sikre området.

Ras mellom Førde og Naustdal

NÆRE PÅ: Mange pendlarar nyttar seg av riksveg 5 mellom Førde og Naustdal for å kome seg til og frå jobb. Vegen er rasutsett, og allereie fleire gonger i år har vegen vore stengt på grunn av ras eller rasfare. Onsdag rasa det att.

Foto: Alf Vidar Snæland

– Geologen seier det ser greitt ut, men ynskjer å sikre området på ein god måte. Det er ikkje så stor fare for at det vil kome ned noko meir no, men lausmassar i skredområdet kan kome ned når det kjem meir og ny nedbør, seier avdelingssjef i Statens vegvesen, Svenn Egil Finden.

Onsdag kveld rasa ein stor stein ned frå fjellsida på vegen mellom Førde og Naustdal. Ein bil var truleg berre ei hårsbreidd frå å bli treft av den massive steinen som nærast knuste den eine vegbana. Eit klatre- og reinskelag er oppe i området torsdag ettermiddag for å fjerne det som ligg der av lausmassar og steinar. Geolog har vore på synfaring med helikopter torsdag.

– Vi reknar med å bli ferdige med reinskinga i dag, og alt tyder på det om dei ikkje støyter på nokon spesielle område, seier Finden.

Stein trefte riksveg 5. Foto: Alf Vidar Snæland

STEINRAS: Sjå video frå rasstaden. Foto: Alf Vidar Snæland

Kan ikkje love rassikring med det første

Svenn Egil Finden i Statens vegvesen

INGEN PENGAR: Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Svenn Egil Finden, kan ikkje bla opp pengar til rassikring av vegen mellom Naustdal og Førde med det første.

Foto: Stine Kyrkjebø Johansen

Mange bilistar pendlar på vegen, og torsdag morgon danna det seg raskt ein kø av bilar som venta på å passere rasstaden. Det er ikkje første gong det rasar frå fjellsidene i området. I januar vart vegen stengt grunna rasa, og nokre dagar seinare vart den stengd på ny grunna rasfare.

Årleg kjem det ned stein i vegbana. Likevel kan ikkje vegvesenet kome med lovnader om rassikring med det første.

– Det er gjort ein del kartlegging på området, og vi ser på behovet for å gjere meir kartlegging. Så må vi legge det inn i handlingsprogrammet som blir lagt fram etter Nasjonal transportplan, slik at vi får midlar til å få utført midlar til meir sikring, seier avdelingssjefen.

Mange prosjekt har allereie stilt seg i kø og håpar å rykke fram slik at dei kan få pengar til rassikring. Finden har likevel tru på at rassikring i området kan kome på plass raskt, utan lang sakshandsaming.

– Det er 500 millionar i frie rassikringsmidlar over 12 år. Vi må få meldt inn aktuelle prosjekt slik at vi kan få tak i midlar frå den potten.

Gå til forsiden

Ras på riksveg fem mellom Førde og Naustdal

Ras på riksveg fem mellom Førde og Naustdal

Ras på riksveg fem mellom Førde og Naustdal

7 bilder

    Stor auke i bedriftar som tilbyr opplevingar til turistar
    Fotballfeber i Florø før tidenes første fjerderundekamp i cupen
    veger, arbeid med reparering etter flommen, hotell, gjestehus, parkeringsplasser med busser, busser