NRK Meny

Veg opna etter ras

Fylkesveg 724 mellom Briksdalen og Olden er no opna for trafikk etter at eit snøras tidlegare stengde vegen.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.