NRK Meny

Veg opna att

Fylkesveg 611 ved Frammarsviktunnelen på strekninga Stavang – Naustdal er opna etter oppryddingsarbeid. Vegen vart stengt søndag kveld på grunn av jord- og steinras.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.