Veg opna att

Fylkesveg 53 over Årdal–Tyin er no opna att etter uver, melder Statens vegvesen.