NRK Meny
Normal

Vedgår kontakt med motparten

Det var kommunestyrerepresentant Asgeir Solheim frå Senterpartiet som var i kontakt med Alf Tande Petersen sin advokat.

Asgeir Solheim
Foto: Håkon Eltvik / NRK

Dette stadfestar Solheim sjølv overfor NRK.

Det har tidlegare vore kjent at ein folkevald i Vågsøy i politiavhøyr har tilstått at han har vore i kontakt med advokaten til Tande Petersen før partane skulle i rettsmøte. Og no vedgår altså Solheim at det var han sjølv som var i kontakt med advokaten.

Klappjakt etter "sladrehank"

Det har tidlegare vore kjent at ein folkevald i Vågsøy i politiavhøyr har tilstått at han har vore i kontakt med advokaten til Tande Petersen før partane skulle i rettsmøte. Og no vedgår altså Solheim at det var han sjølv som var i kontakt med advokaten.

Det var ordførar Roger B. Silden som melde saka til politiet, etter at Tande P sin advokat vedgjekk at han hadde fått informasjon frå eit møte der formannskapspolitikarane hadde drøfta strategien før rettsmøtet.

Skulle lage film

Tande P. vart leigd inn for å lage ein film om seglskutefetsen tall Ships Races i Måløy i sommar. Man samarbeidet mellom Tande P. og kommunen skar seg, og Tande P. kravde om lag 600.000 kroner frå kommunen.

Dagen før saka skulle i retten, arrangerte Vågsøy kommune eit lukka formannskapsmøte der det vart informert og kvar saka stod. Vidare vart det diskutert kor langt ein var villig til å strekkje seg overfor Tande P.

Var ikkje i formannskapet

Og det er informasjon frå dette møtet Solheim blir skulda for å ha leke. Solheim deltok ikkje sjølv på møtet, men blir skulda for å ha fått ut informasjon frå andre som deltok på møtet, og gjeve dette vidare til advokaten.

Solheim avviser på si side at han lar leke sensitiv informasjon til motparten.

- Eg kan ikkje forstå at eg skulle fortelje noko som helst, dette var ein rein privat informasjonsflyt for å få vite kva som hadde føregått. Kvifor ordføraren melder dette, veit eg ikkje. Om det er for å flytte fokus vekk frå Tall Ships Races så får det vere hans sak.

- Denne kontakten hadde du med advokaten medan rettsforhandlingane føregjekk. Korleis kunne du finne på å gjere det?

- Eg trudde saka var avslutta då eg ringde for å få vite kva som hadde føregått.

- Var det ikkje meir naturleg at du tok kontakt med ordføraren eller advokaten til kommunen?

- Det kan hende.

- Fell på si eiga urimlegheit

Ordførar Roger B. Silden i Vågsøy.

Ordførar Roger B. Silden

Foto: NRK

Ordførar Roger B. Silden avviser at han melde lekkasjane frå det mykje omtalte formannskapsmøtet til politiet for å få fokus fekk frå Tall Ships Races-skandalen.

Han meiner desse påstandane frå Solheim fell på si eiga urimlegheit. Silden meiner elles at Solheim burde vedgått kontakten med advokaten til Tand P på eit langt tidligare tidspunkt.

- Eg tykkjer det er synd at han ikkje sa dette tidlegare og at det gjorde at eg måtte melde saka til politiet.