Vedgår innbrot i samfunnshuset

To menn frå Sunnfjord har vedgått å stå bak innbrotet i samfunnshuset på Skei tidlegare i år.

Under innbrotet fekk tjuvane med seg verdiar for mellom 50.000 og 100.000 kroner. Mellom anna vart ein del musikkutstyr stole.

Lensmann i Jølster, Knut Skurtveit, seier dei har gjennomført fleire ransakingar mot konkrete adresser både i Jølster, Førde og ein stad i Nord-Norge.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.