Vedgår innbrot i samfunnshuset

To menn frå Sunnfjord har vedgått å stå bak innbrotet i samfunnshuset på Skei tidlegare i år.

Under innbrotet fekk tjuvane med seg verdiar for mellom 50.000 og 100.000 kroner. Mellom anna vart ein del musikkutstyr stole.

Lensmann i Jølster, Knut Skurtveit, seier dei har gjennomført fleire ransakingar mot konkrete adresser både i Jølster, Førde og ein stad i Nord-Norge.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.