NRK Meny
Normal

Vart orienterte om Nødseth-avtalen

I går fekk politikarane i Flora innsyn i arbeidsavtalen til oppsagde Jacob Nødseth. Ordføraren var spurd om han ville orientere om saka, men Bengt Solheim-Olsen (H) møtte ikkje opp.

STRID: Jacob Nødseth (H) og ordførar Bente Frøyen Steindal (Ap)

FEKK INNSYN: Bente Frøyen Steindal (t.h.) og resten av politikarane i Flora fekk innsyn i arbeidsavtalen til Jacob Nødseth (t.v.) i går, men var framleis ikkje nøgde.

Foto: Simon Solheim / NRK

Gruppeleiar i Flora Ap, Bente Frøyen Steindal, var ikkje nøgd, sjølv om dei fekk sjå avtalen i går.

Jacob Nødseth (H) vart tilsett som politisk rådgjevar for ordførar Bengt Solheim-Olsen, men fekk sparken i september. Både tilsetjinga og oppseiinga har vore omstridd.

– Spesiell lesing

Frøyen Steindal har i lang tid etterlyst både avtalen om tilsetjing – og avtalen som løyste omstridde Jacob Nøseth frå si stilling som politisk rådgjevar for Flora-ordføraren. På møte i administrasjonsutvalet i går la kommuneadministrasjonen fram papira.

– Me fekk utlevert kopiar av to avtalar. Dei vart tekne inn att før møtet var slutt.

– Kva tenkjer du om det du har lest i avtalen?

– Eg tykkjer det er spesielt, men eg vil ikkje gå i detalj.

– Uryddig

Det var etter valet i fjor at Nødseth vart tilsett som rådgjevar. Men opposisjonspartia har korkje fått innsyn arbeids- eller sluttavtalen – før dei las om det i lokalavisene.

– Det er veldig uryddig, når det første eg ser er at Firdaposten viser til dette dokumentet i ei sak. Her meiner eg at det er under ein kvar kritikk.

– Bør ein sjå på rutinane?

– Ja, det bør ein. Eg meiner det bør vera meir opne prosessar på det som har skjedd no, me har berre høyrt alt via media.

Forutan å få innsyn i avtalane knytt til Nødseth si tilsetjing, hadde Flora Ap oppmoda ordførar Bengt Solheim-Olsen om å stille på utvalsmøte for å orientere om saka.

Ordførar Bengt-Solheim Olsen ønskjer over NRK ikkje å kommentere saka, og viser til at dette handlar om eit arbeidsforhold.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.