Normal

Vart henta heim til fylket av kjærleiken

Mange unge i fylket reiser ofte heimanfrå etter å vore på vidaregåande. May Lene Steinheim Lunden er frå Lærdal og hadde nemleg eit mål om dette, men no er ho tilbake.

Created by InfoDispatcher

SJÅ VIDEO: May Lene Steinheim Luden fekk jobbtilbod i Flåm og enda med å gifte seg med han som gav ho jobbtilbodet.

– Eg skulle flytte langt vekk, eg skulle ikkje vere her i fylket. Eg hadde denne iveren av å kome meg ut for å sjå noko meir, fortel ei lattermild May Lene Steinheim Lunden.

Etter Lunden var ferdig på vidaregåande, reiste ho til Drammen for å jobbe. Ho har familietilknyting i området, men ein grunn var at det var enkelt å skaffe leilegheit der.

Det gjekk seks år før ho vart lokka tilbake til Vestlandet. Ho hadde nemleg fått to jobbtilbod, eit i Bergen og eit i Flåm.

– Eg ville jo helst flytte til Bergen, så det vart litt frå og mot på kva eg skulle gjere, seier Lunden.

I Bergen fekk ho tilbod om å jobbe som rekneskapsførar, medan i Flåm vart ho lokka med å utvikle ei ny bedrift som heiter Flåm guideservice.

– Eg tenkte, her vil eg få utfolde meg og jobbe inn i ei gründerbedrift som ønskte å utvikle noko, så det vart Flåm, smiler Lunden.

Blir verande i Flåm

I 2005 starta ho i jobben som bedriftsutviklar, dei andre brikkene fall også raskt på plass. Etter kvart vart ho sambuar med Rune, som var han som gav ho jobbtilbodet. No er ho dagleg leiar i Flåm guideservice og gift med Rune, og har barn saman. Å flytte tilbake til noko by no er uaktuelt for May Lene.

– Eg synst dei offentlege tilboda som barnehage og skule er veldig bra her. Eg kan sjå det viktige med å vere nær naturen, ungane går på tur ute, samt er det små barnehagar der oppfølginga er nær og bra.

May Lene Lunden

HØYRER HEIME HER: Dagleg leiar i Flåm guideservice, May Lene Steinheim Lunden trivast i Flåm.

Foto: Elias Engevik / NRK

Bidreg for å få fleire tilflyttarar

– Det som er så gøy her i Flåm, er at det blir fleire og fleire tilflyttarar, så barnehagen er ganske full no, fortel Lunden.

For fylket vårt så handlar det om å få fleire tilflyttarar, i 2006 sette Lunden og Flåm guideservice eit mål.

– Vi vil få folk til å flytte hit, og bli verande her gjennom at vi skal skape heilårs-arbeidsplassar. Vi har faktisk nådd det målet no, berre siste året har vi ekspandert så mykje at vi no har tre og ein halv heilårsstillingar, skryt den fornøgde daglege leiaren.

Vegopning på Bergum i Førde kommune