Varslingsprøve klokka 12

I dag, den 13. juni kl. 12.00, blir det gjennomført ei landsomfattande prøve med Sivilforsvaret sine varslingsanlegg. Prøva blir halden i byer og tettstader med tyfonanlegg. Signalet VIKTIG MELDING – LYTT PÅ RADIO blir sendt kl. 12.00. Dette dreier seg om ei teknisk prøve. Elles betyr signalet at det vil bli gitt ei viktig melding til befolkninga over NRK.

Sirene varslingsprøve
Foto: DSB