NRK Meny
Normal

Varslar mangel på farmasøytar

Mangelen på farmasøytar vil auke i åra som kjem. Allereie står 150 stillingar ledige.

Reseptbelagte legemidler

APOTEKJOBB: 150 stillingar som farmasøy står ledige.

Foto: NTB Scanpix

Vitusapoteket i Førde held stengt i romjula, kunne NRK fortelje fredag. Årsaken er at dei ikkje greier å skaffe vikar til sin farmasøyt.

No varslar fagforeininga Farmaceutene at behovet for denne arbeidskrafta vil auke.

Større behov

– Med samhandlingsreforma vil fleire kommunar også tilsette farmasøytar, og mangelen vil auke, seier leiar Tove Ytterbø i fagforeininga Farmaceutene.

– Behovet vil berre bli større.

Ytterbø peikar i tillegg på kampanjar om pasienttryggleik gjer at etterspurnaden etter farmasøytisk arbeidskraft aukar.

Tove Ytterbø

FAGFORENINGSLEIAR: Tove Ytterbø.

Foto: Kai Hovden / NTF

– Stavanger kommune er no i ferd med å tilsette sin første kommunefarmasøyt, seier ho.

Tidlegare har Trondheim kommune gjort det same. Ytterbø trur dette er noko fleire kommunar vil gjere i tida framover.

Nye arbeidsområder

Til dømes ved at farmasøyten går inn i tverrfaglege team saman med legar og sjukepleiarar, på sjukeheimar og i heimesjukepleien.

– Om ikkje alle kommunar tilset eigne farmasøytar, så ser vi heilt klart at samhandlingsreforma ønskjer å utnytte den kompetansen som farmasøytar har, på ein betre måte, seier Ytterbø.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.