Varslar kamp mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden

Natur og ungdom varslar kamp mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden. Tysdag blei det kjent at Miljødirektoratet gir grønt lyst til at gruveselskapet Nussir kan dumpe gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark.

Ålasundet og ytre deler av Førdefjorden

FRYKTAR FØRDEFJORDEN: Natur og Ungdom fryktar at utsleppsløyvet i Repparfjorden skal føre til det same i Førdefjorden.

Foto: Jens Kristian Bjørkedal / Privat

– Hovudsakleg vil vi oppfordre og kjempe mot at det skal dumpast gruveavfall i desse to fjordane, og vi ynskjer å hindre at gruveselskapa får utsleppsløyve, seier David Svardal Nordheim, som er leiar i Sogn og Fjordane Natur og Ungdom.

Tysdag fekk altså Nussir ASA løyve frå Miljødirektoratet , og dermed og utsleppsløyve for kopargruve og sjødeponi i Repparfjorden i Kvalsund i Finnmark.

– Det sender eit signal om at det kan vere meir truleg med utsleppsløyve også i Førdefjorden, sidan problemstillingane i dei to fjordane er mykje dei same.

Ulovlege aksjonar

Måndag kravde Naturvernforbundet at Straumtilhøva i Førdefjorden må gjennom ei ny og grundig gransking . I ungdomsorganisasjonen er dei villige til å gå langt for å hindre dumping av gruveavfall i dei to fjordane.

David Svardal Nordheim

LOVAR AKSJONAR: David Svardal Nordheim er leiar i Sogn og Fjordane Natur og Ungdom.

Foto: Privat

– 1800 aksjonistar står klare til å delta i ulovlege aksjonar både i Repparfjorden og Førdefjorden, seier Svardal Nordheim.

– Men kvifor ulovlege aksjonar?

– I utgangspunktet håpar vi å sleppe. Vi håpar jo at dei ikkje får utsleppsløyve. Men dersom det skjer, så blir det ulovlege aksjonar. Vi meiner det er eit større lovbrot om gruveselskapa får lov til å dumpe avfall i desse fjordane, enn å drive med sivil ulydnad.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.