Varslar høg vasstand langs kysten

Tysdag er det venta høg vasstand langs kysten. Frå Ryvarden i Rogaland til Leka i Trøndelag er sjøen venta å stå 45-55 cm over høgda oppgjeven i tidevasstabellane. Folk blir oppmoda om å passe på at båtane er godt festa, og at det ikkje ligg lause gjenstanar i strandsona.

Høg vasstand i Vågsøy.
Foto: Bjarne Eldevik