Varetektsfengsling i narkosak

Nok ein person er varetektsfengsla i samband med den store amfetamin-saka i Stryn, skriv Fjordingen.

Frå før er tre personar mistenkt i saka.

- Denne gongen er det ei 25 år gammal kvinne busett i Ålesund, som er varetektsfengsla i to veker, seier politiførstebetjent Rolf Knutsen til NRK Sogn og Fjordane.

 I starten av februar vart ein mann i 30-åra teken i Oslo med eitt kilo amfetamin i bilen. Narkotikaen skulle ifølgje Politiet ha ein gateverdi på 1 million kroner. Tre personar vart varetektsfengsla like etterpå i det som skal vere den største narkotika-saka i indre Nordfjord nokon sinne. Politiet er sparsame med opplysningar om den siste fengslinga, men seier dei etterforskar saka breidt.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.