Vann Eggstock-festivalen

Musikkgruppa Alien Diversity med tre medlemmer frå Sogn og Fjordane vann torsdag Eggstock-festivalen i Bergen.

Festivalen er ein stor rockekonkurranse med lokale musikkhåp. Andreas og Martin Oltedal frå Naustdal og Hallvard Mostrøm frå Gulen er med i gruppa.

 

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.