NRK Meny

Vald og narkotika

Ein mann i 20-åra frå Sunnfjord er dømd til fengsel i fem månader for vald og narkotikabrotsverk. 17. mai i år slo han ein person i andletet slik at vedkomande fekk blåmerke og ein stor hevelse. Seinare vart mannen pågripen med 25 gram hasj og åtte narkotiske tablettar. Han er og dømd for å ha bore kniv på offentleg stad. Dommen er ein samledom, men ein tidlegare dom.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.