Vald og narkotika

Ein mann i 20-åra frå Sunnfjord er dømd til fengsel i fem månader for vald og narkotikabrotsverk. 17. mai i år slo han ein person i andletet slik at vedkomande fekk blåmerke og ein stor hevelse. Seinare vart mannen pågripen med 25 gram hasj og åtte narkotiske tablettar. Han er og dømd for å ha bore kniv på offentleg stad. Dommen er ein samledom, men ein tidlegare dom.