Val av lokale skapte uro

Valet av Statens Hus som mellombels kommuneadministrasjon for nye Sogndal, skapte uro i organisasjonen, skriv Sogn avis. Prosjektrådmann Odd Arve Rakstad finn det urimeleg at kommunen ikkje nyttar eigne lokale til ein billegare pris.