Vådeskot fyrt av på lensmannskontoret

FØRDE (NRK): Det var folk i nærleiken, men ingen vart skadde, då eit vådeskot vart fyrt av inne på Førde og Naustdal lensmannskontor i fjor vår.

Lensmannskontoret i Førde

VÅDESKOT: Vådeskotet gjekk av på våpenrommet ved Førde og Naustdal lensmannskontor i samband med tømming av våpen.

Foto: Oddleif Løset / NRK

– I samband med eit vaktbytte så skjedde det ei uønskt hending der eit skot gjekk av inne på våpenrommmet. Dette var før den mellombelse væpninga av politiet tredde i kraft, seier fungerande lensmann Odd Helge Vågseth.

Den gong var våpenpraksisen til politiet å ha framskoten lagring i bil. Det innebar at våpena låg lagra i ein låst koffert i patruljebilane og at betjentane måtte få løyve over telefon til å bruke dei.

Følgte ikkje prosedyrane

Sjølv om ingen vart skadde, seier Vågseth at dei ser svært alvorleg på hendinga.

Odd Helge Vågseth

ALVORLEG: Fungerande lensmann Odd Helge Vågseth seier dei har skjerpa rutinane etter hendinga.

Foto: Ole André Rekkedal / NRK

– Når det går av eit vådeskot så er det alltid ein viss fare for at nokon kan bli skada. I dette tilfellet var det folk som var i nærleiken, seier han.

– Korleis kunne dette skje?

– Politiet har prosedyrar for tømming av våpen. I dette tilfellet vart ikkje prosedyrane følgt godt nok. Rutinane i samband med tømming av våpen vart innskjerpa og det skjedde umiddelbart.

– Tek hendinga svært alvorleg

Politimeister Ronny Iden seier hendinga ikkje vart meldt til Spesialeininga for politisaker.

– Vi vurderte denne saka til å høyre inn under HMS-regelverket og har sett på rutinar og retningslinjer hos oss. I tillegg har vi rapportert denne saka internt, seier han.

Ronny Iden

VART IKKJE MELDT: Politimeister seier dei ikkje meldte hendinga til Spesialeininga, fordi dei vurderte den til å høyre inn under HMS-regelverket.

Foto: Truls Kleiven

– Dette er hendingar vi ikkje vil skal skje og vi tek det høgst alvorleg, seier Iden.

I dag ber politiet ladda våpen på seg. Ei skjerpa trusselvurdering er årsaka til den mellombels Væpninga som tok til i november i fjor. Væpninga er svært omdiskutert, og ved to høve det siste halvåret har skot blitt fyrt av inne på politistasjonane i Kristiansund og Stavanger.

– Eg ser ikkje nokon samanheng med dei hendingane, seier Iden.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.