Uvisse om skulenedlegging

Kommunestyret i Lærdal er usikre på eige vedtak om å legge ned Ljøsne skule er lovleg. Politikararne har samrøystes bestemt seg for å sende nedleggingsvedtaket til fylkesmannen for lovligheitskontroll, etter initiativ frå Senterpartiet. – I den reviderte samfunnsdelen av kommuneplanen har det kome fram opplysningar som påverkar borna sterkare enn først trudd, seier ordførar Jan Geir Solheim (Sp).

Ljøsne skule i Lærdal.
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK