Uvêr stengjer Årdal - Tyin

Vegtrafikksentralen opplyser at det er uvêr på fylkesveg 53 mellom Årdal og Tyin. Fjellovergangen er stengd.