Uvêr skapar no problem på fleire fjellovergangar

Uvêr skaper no på fleire fjellovergangar, opplyser Statens vegvesen. Fylkesveg 50 Hol – Aurland vart no i ettermiddag steng stengt på grunn av vêret.

Hol - Aruland stengt

STENGT: Uver skaper no problem på fleire fjellovergangar.

Foto: Webkamera Statens Vegvesen

– Det byrjar å bli ruske no, seier vaktoperatør Arne Stadheim ved Vegtrafikksentralen i Lærdal.

På riksveg 52 Hemsedalsfjellet er det no kolonnekøyring. Fylkesveg 50 Hol – Aurland er stengt det er også Riksveg 13 Vikafjellet. På E16 Filefjell er det somme stader redusert sikt og tilrådd at vogntog brukar kjetting.

– Dei som no skal ut å køyre på fjellovergangane, bør tenke seg om å vurdere om dei kan utsette turen til i morgon. Det er ikkje kjekt å køyre i kolonne, og det er i grenseland til at det kan bli heilt stengd.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.