NRK Meny

Uvêr på veg mot Vestlandet

Restane av den tropiske stormen Karl kan kome til å treffe Norge over helga, dette vil blir særskilt merkbart på Vestlandet. På veg mot Norge kan stormen Karl møte eit anna lågtrykk, og når desse to møtast, kan resultatet bli eit veldig uvêr. Meteorologane seier det førebels ikkje ser ut til at det blir ekstremt.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.