Uvêr på fjellet

Fylkesveg 50 Hol–Aurland er mellombels stengd på grunn av uvêr, melder Statens vegvesen.