NRK Meny

Utvidar kapasiteten etter rekord

Rekordmange turistar har i sommar teke turen til Nigardsbreen i Luster. Ved sesongslutt er det venta at 55.000 personar har besøkt området rundt breen, skriv Sogn Avis. Selskapet Brevegen AS fraktar turistar i båt på Nigardsvatnet og den store trafikken gjer at dei no set inn ein båt nummer to. Styreleiar Oddbjørn Bukve seier den nye båten er særleg tilpassa forholda som er på vatnet tidleg og seint i sesongen.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.