Utvidar kapasiteten etter rekord

Rekordmange turistar har i sommar teke turen til Nigardsbreen i Luster. Ved sesongslutt er det venta at 55.000 personar har besøkt området rundt breen, skriv Sogn Avis. Selskapet Brevegen AS fraktar turistar i båt på Nigardsvatnet og den store trafikken gjer at dei no set inn ein båt nummer to. Styreleiar Oddbjørn Bukve seier den nye båten er særleg tilpassa forholda som er på vatnet tidleg og seint i sesongen.