NRK Meny
Normal

Uttale frå familiane avslører svært brutale detaljar om trippeldrapet

«Bussen bråstoppa ca. 17.09, og stod stille i vel seks minutt før han trilla bakover. Sannsynlegvis vart offera drepne i løpet av dette tidsrommet»

Åstaden for trippeldrapet

ÅSTAD: I dag avslører familiane fleire brutale detaljar om trippeldrapet ombord i denne bussen i Årdal.

Foto: Ole Andre Rekkedal / NRK

Det skriv dei etterlatne etter Arve Kvernhaug, Brahim Khoya og Margaret Molland Sanden, som vart drepne ombord i Valdresekspressen i Årdal.

Dei har vore i møte med politi, påtale, Kripos og rettsmedisinarar, for å få svar på nokre av dei mange spørsmåla dei sit att med etter drapa i november 2013. No vil dei dele svara, for å unngå feilaktig informasjon i media.

– Dei ønskjer å få fram kva som sannsynlegvis skjedde, basert på etterforskinga i saka. Dei har opplevd spekulasjonar og ein del uriktige opplysningar. Det har vore vanskeleg for dei, seier bistandsadvokat Maria Kirkeeide Ravnå til NRK.

Svært brutale handlingar

Ein asylsøkjar frå Sør-Sudan var tiltalt for tre tilfelle av overlagt drap, men døydde i september av skadane han fekk då han hoppa utfor eit tak i Bergen fengsel. Rundt ti månadar tidlegare drap han tre menneske.

Drapshandlingane skjedde sannsynlegvis i løpet av seks minutt. Den drapstiltalte slo dei tre drepne i hovudet med ein sleggehammar. Etterpå brukte han kniv på alle tre.

– Handlingane framstår som brutale og omsynslause. Det er særleg det som er vanskeleg for dei pårørande å leve med: brutaliteten i handlingane, seier Kirkeeide Ravnå.

Ifølgje uttalen frå familiane er det ikkje mogleg å seie i kor stor grad offera har fått med seg eller oppfatta handlingane dei vart utsette for.

Minnemarkering eitt år etter trippeldrapet

SORG: Eit heilt lokalsamfunn og land var i sorg då trippeldrapet skjedde. Her frå minnemarkeringa eitt år etter, i november.

Foto: Halvor Farsund Storvik / NRK

Sit framleis att med spørsmål

Dei etterlatne er i all hovudsak nøgde med jobben politiet og andre har gjort, seier bistandsadvokaten. Dei kallar møta med politi, påtalestyresmaktene, Kripos og rettsmedisinarar viktige, gode og nyttige.

– Møta var avgjerande for å få noko av det ein rettssak ville hatt: ei oppsummering av heile straffesaka, seier Kirkeeide Ravnå.

Politiet veit framleis lite om bakgrunnen til den tiltalte. Mannen i 30-åra frå Sør-Sudan oppheldt seg i fleire land før han kom til Noreg som asylsøkjar. Trass mange forsøk vart han aldri avhøyrt, og dei rettspsykiatrisk sakkunnige greidde knapt å snakke med han. Då han døydde var han rekna som tilrekneleg og skikka for fengselsstraff.

– Dei stiller seg stadig spørsmålet om dei ville fått fleire svar i ei rettssak. Det er vanskeleg å forholde seg til. Sorga og saknet er framleis dominerande, seier Kirkeeide Ravnå.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.