NRK Meny

Utset avgjerd om kraftleidning

Statnett har bestemt seg for å utsette oppgradering av kraftleidning mellom Aurland og Sogndal. Ein søknad om dette vil først bli sendt i første halvdel av 2018. Bakgrunnen for utsetjinga er nye vurderingar som syner mindre nytte av oppgraderinga, og at Statnett ynskjer å hauste erfaringar frå linja mellom Sogn og Sunnmøre som vart sett i drift for nokre veker sidan.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.