NRK Meny

Utset avgjerd om kraftleidning

Statnett har bestemt seg for å utsette oppgradering av kraftleidning mellom Aurland og Sogndal. Ein søknad om dette vil først bli sendt i første halvdel av 2018. Bakgrunnen for utsetjinga er nye vurderingar som syner mindre nytte av oppgraderinga, og at Statnett ynskjer å hauste erfaringar frå linja mellom Sogn og Sunnmøre som vart sett i drift for nokre veker sidan.

Aksjonistar i rettsal, aksjonistar lenkar seg fast på Engebøfjellet
Teaterfestivalen i Fjaler  
Frida Melvær møtte innbygarane dagen derpå