NRK Meny

Utlendingar i 30 prosent av uhella

Utanlandske sjåførar var involverte i 30 prosent av uhella og ulukkene i trafikken i Sogn og Fjordane i juli, viser tal frå politiet. Politiet registrerte 39 uhell og 25 ulukker, til saman 64 hendingar. I 19 av desse var det involvert anten utanlandsregistrerte køyretøy eller leigebilar med utanlandske sjåførar.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.