Ute av Robek

Naustdal kommune er ute av den såkalla Robek-lista, melder Fylkesmannen. Kommunen vart innmeld i Robek i 2016, og måtte såleis ha budsjett og låneopptak godkjende av Fylkesmannen. Godt rekneskapsresultat i 2017 gjer at Naustdal no kan meldast ut av Robek.