NRK Meny
Normal

Utan dykkarberedskap i delar av fjordfylket

Om det skjer ei drukningsulukke i Sogn eller Sunnfjord er det ingen garanti for at dykkarar kan stille på kort tid.

Stian Helgheim

– BØR FÅ BEREDSKAP: Frivillig redningsdykkar Stian Helgheim synest det er for gale om folk druknar fordi det ikkje er dykkarar nær nok.

Foto: Adalheidur Audardottir Oldeide / NRK

Ein ny rapport viser at det ikkje er offentleg tilsette dykkarar i beredskap tilgjengelig i fylket. Stian Helgheim, som er frivillig redningsdykkar i Røde Kors, er redd for at konsekvensane kan bli store.

– Eg synest det er heilt forferdeleg å lese på nyheitene at folk har døydd i drukningsulukker.

Men i Nordfjord har sju kommunar ein avtale med Frøy Vest Dykkerservice i Måløy, seier Are Fagerlid, som er leiar for beredskap i Eid brannvesen.

– Dei har dykkarar på døgnkontinuerleg vakt, dei har dykkarbil som er godkjent utrykkingskøyretøy. Dei er knytte opp mot naudetatane, så vi har beredskap i Nordfjord, men kanskje ikkje slik DSB reknar det.

Fagerlid seier at når det er ein viss avstand frå Måløy til ulukkesstaden, kan dei rekvirere helikopter til å frakte dykkarane.

– Det er ein beredskap, og vi har brukt den, så vi veit at den fungerer.

Men uansett er det langt frå Måløy til indre Sogn. Og i drukninsulukker er tida viktig, seier Helene Sæterdal, seksjonsleiar i AMK Førde.

– Vi er her primært for å redde liv, og det tek lang tid å hente folk langvegs frå. Dess lengre tid folk ligg under vatn, dess mindre er sjansen for å overleve.

Per Brekke

– MANGE STADER FRÅVERANDE BEREDSKAP: Ass. dir. Per Brekke i DSB.

Foto: dsb.no

På oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet har Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) sett på korleis det står til med redningsdykkarberedskapen i Norge. No er konklusjonen klar, seier Per Brekke, assisterande direktør i DSB.

– Nokre stader er beredskapen definitivt bra, andre stader er den fråverande.

Redningsdykkarar frå Førde deltek også i søket

VIL HA SLIKE I BEREDSKAP: Redningsdykkarar under eit søk i Vågsøy.

Foto: Bjarne Eldevik

Verst i Sogn og Fjordane og Finnmark


Dei siste ti åra har det døydd i snitt 90 personar i året som følgje av drukning. I høve til folketalet er det flest i Sogn og Fjordane og Finnmark. I rapporten frå DSB går det fram at styrka beredskap kan føre til færre drukningsulukker.

I 2015 omkom sju personar i Sogn og Fjordane i drukningsulukker, i heile landet var talet 102. Til no i år har fire personar mist livet av drukning i Sogn og Fjordane.

Gjermund Hagesæter

– VIL VURDERE TILTAK: Statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp).

Foto: Olav Heggø / Olav Heggø / FotoVisjon AS

– I tilfelle der du har folk under vatn og du har redningsdykkarar i umiddelbar nærleik, og som kan rykke ut i tide, er det klart at sjansen for å overleve stig betraktelig, seier Brekke.

Statssekretær Gjermund Hagesæter i Justis- og beredskapsdepartementet seier dei no vil vurdere tiltak.

– Denne rapporten skal vi lese grundig og bruke tid på, så skal vi sjå om det er ting vi kan sette i verk for å legge til rette for å få ein endå betre redningsdykkarberedskap enn vi har i dag.

– På dugnad og idealisme

Bernhard Øberg vil ha profesjonelt redningsdykkarkorps

– FOR DYRT: Brannsjef Bernhard Øberg i Førde seier dykkarberedskap blir for dyrt for Førde åleine.

Foto: Bård Siem / NRK

Førde kommune har tidlegare hatt dykkeberedskap, men kostnadane er for høge, seier brannsjef i Førde, Bernhard Øberg.

– Brannvesenet i Førde har vore positiv til redningsdykkarane, men kostnaden på tre millionar kroner i året for Førde åleine på å drive redningsdykkarane blir for tung å bere.

Men frivillig redningsdykkar Stian Helgheim meiner det ikkje kan vere slik at ein baserer seg på dugnad og idealisme for å ha ein så viktig beredskap.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.